Organiziranost

Milena Vrhovec, direktorica KZ Stična

Milena Vrhovec

Direktorica Kmetijske zadruge Stična

Jože Anžlovar

Predsednik Kmetijske zadruge Stična

Organiziranost zadruge

ORGANI STIŠKE ZADRUGE

 • OBČNI ZBOR KZ STIČNA (najvišji organ), ki ga sestavljajo vsi člani zadruge
 • UPRAVNI ODBOR KZ STIČNA
  Upravni odbor vodi poslovanje zadruge in skupaj s predsednikom šteje 9 članov.
 • PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA
  Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik zadruge.
 • PREDSEDNIK ZADRUGE KZ STIČNA
 • NADZORNI ODBOR
  Nadzorni odbor nadzira poslovanje celotne zadruge.
 • DIREKTORICA
  Direktorica vodi poslovanje zadruge in jo zastopa.

Predsednik stiške zadruge je Jože Anžlovar
E-naslov: joze.anzlovar@gmail.com, mobilni telefon: 031/383-330
Zadrugo predstavlja predsednik zadruge.

Podpredsednik Kmetijske zadruge Stična z.o.o. je Jože Dremelj.
V primeru zadržanosti predsednika predstavlja zadrugo podpredsednik zadruge.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA KZ Stična

 • ANTON ČEBULAR
 • JANEZ MEDVED
 • BOŠTJAN MAVER
 • TONE KASTELIC
 • FRANC FAJDIGA
 • BOJAN ŠTRUS
 • MATJAŽ BREGAR
 • JOŽE DREMELJ

Upravni odbor vodi poslovanje zadruge.

Predsednik nadzornega odbora KZ Stična z.o.o. je GOŽE GOLF
E-naslov:  golf.joze@gmail.com, mobilni telefon: 031/427-837

ČLANI NADZORNEGA ODBORA KZ STIČNA

 • MOJCA TRAVNIK
 • FRANC BRANE NOVAK
 • ANTON KASTELIC
 • MIHA ZAJC

Nadzorni odbor nadzira poslovanje zadruge.

Direktorica KZ Stična z.o.o. je MILENA VRHOVEC.
Direktorica vodi poslovanje zadruge in jo tudi zastopa.

V zadrugo je včlanjenih 133 članov. V zadrugi je zaposlenih 40 delavcev.