Organiziranost

Milena Vrhovec, direktorica KZ Stična

Milena Vrhovec

Direktorica Kmetijske zadruge Stična

Jože Golf

Predsednik Kmetijske zadruge Stična

Organiziranost zadruge

ORGANI STIŠKE ZADRUGE

 • OBČNI ZBOR KZ STIČNA (najvišji organ), ki ga sestavljajo vsi člani zadruge
 • UPRAVNI ODBOR KZ STIČNA
  Upravni odbor vodi poslovanje zadruge in skupaj s predsednikom šteje 9 članov.
 • PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA
  Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik zadruge.
 • PREDSEDNIK ZADRUGE KZ STIČNA
 • NADZORNI ODBOR
  Nadzorni odbor nadzira poslovanje celotne zadruge.
 • DIREKTORICA
  Direktorica vodi poslovanje zadruge in jo zastopa.

Predsednik stiške zadruge je Jože Golf.
E-naslov: golf.joze@gmail.com, mobilni telefon: 031/427-837
Zadrugo predstavlja predsednik zadruge.

Podpredsednik Kmetijske zadruge Stična z.o.o. je Jože Anžlovar.
V primeru zadržanosti predsednika predstavlja zadrugo podpredsednik zadruge.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA KZ Stična

 • JOŽE ANŽLOVAR
 • ANTON ČEBULAR
 • JANEZ MEDVED
 • BOŠTJAN MAVER
 • BRANE NOVAK
 • JUDITA PEKOLJ
 • BOJAN ŠTRUS
 • MARKO TRAVNIK

Upravni odbor vodi poslovanje zadruge.

Predsednik nadzornega odbora KZ Stična z.o.o. je MARKO KASTELIC.
E-naslov: markokast@gmail.com, mobilni telefon: 041/823-200

ČLANI NADZORNEGA ODBORA KZ STIČNA

 • MATJAŽ BREGAR
 • MILENA KASTELIC
 • ANTON KASTELIC
 • FRANC OMAHEN

Nadzorni odbor nadzira poslovanje zadruge.

Direktorica KZ Stična z.o.o. je MILENA VRHOVEC.
Direktorica vodi poslovanje zadruge in jo tudi zastopa.

V zadrugo je včlanjenih 133 članov. V zadrugi je zaposlenih 41 delavcev.