Odkup mleka in živine

Odkup mleka

KZ Stična odkupuje mleko od domačih pridelovalcev mleka, mleko pa prodaja Ljubljanskim mlekarnam. Letna količina odkupljenega mleka je približno 5 milijonov litrov.

Kontakt

  • Telefon: 01/7887-608
  • Mojca Travnik

 

Kje odkupujemo mleko?

Mleko odkupujemo

Kmetijsko vrtni center Ivančna Gorica

Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00, ob sobotah od 7.00 do 15.00 (poletni delovni čas)

Kontakt: Kmetijski del: 01-7887-624, 031-314-464, Vrtni del: 01/7887-622

Odkup živine

KZ Stična odkupuje kakovostno živino od domačih rejcev. Glavni odkupovalci živine so Mesnine dežele Kranjske, KZ Metlika, Meso Kamnik, Loške mesnine …

Kontakt

  • Mobilni telefon: 041/653-415
  • Martin Ovčar

Kje odkupujemo živino?

Živino odkupujemo

Železnina Radohova vas

Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00, ob sobotah od 7.00 do 15.00 (poletni delovni čas)

Kontakt: Kmetijski del: 01-7887-624, 031-314-464, Vrtni del: 01/7887-622