O nas

Predstavitev zadruge

Kmetijska zadruga Stična je tako organizirana, kot jo poznamo danes že od leta 1960. Nastala je z združitvijo takrat osmih manjših zadrug v Kmetijsko zadrugo Stična s sedežem v Ivančni Gorici. Zadruga se je leta 1992 prilagodila Zakonu o zadrugah, ki je predpisal obvezno plačilo članskega deleža. Ta je v naši zadrugi znašal takratnih 1.000 nemških mark, kar je danes nekaj več kot 500 evrov. Konec leta 2016 smo imeli v zadrugi včlanjenih 123 kmetov in 10 delavcev. V zadrugi je zaposlenih 41 delavcev.

Podjetje in sedež uprave

Kmetijska zadruga Stična z.o.o.
Sedež: Ivančna Gorica
Cesta II. Grupe odredov 17
1295 Ivančna Gorica

Kako do nas?

Matična številka: 5129559
Davčna številka: 47154322
TRR-Deželna banka Slovenije: 19 100 001 0074 086
TRR-Ljubljanska banka: 02 041 001 39 75 759

Glavne dejavnosti zadruge

  • Odkup mleka in drugih kmetijskih pridelkov
  • Odkup krompirja in zelenjave
  • Oskrba kmetov s kmetijskim repromaterialom in drugim blagom široke potrošnje, rezervnimi deli, kmetijsko mehanizacijo in drugo
  • Franšizne Mercatorjeve trgovine
  • Gostinstvo

Trgovine s kmetijskim repromaterialom so v Radohovi vasi, Ivančni Gorici in Zagradcu.

V Kmetijsko vrtnem centru v Ivančni Gorici ponujamo tudi vse za vrtičkarje. V sklopu te trgovine imamo domač kotiček, v katerem je zbrana ponudba domačih kmetov in drugih ponudnikov ter ponudba sosednjih zadrug.

Prehrambne trgovine so (franšize Mercator d. d.) v Zagradcu, na Muljavi in Radohovi vasi, kjer nudimo celostno oskrbo živilskega blaga, s poudarkom na živilih slovenskega porekla.

V gostilni Zadružni hram v Ivančni Gorici nudimo dnevno sveže malice in jedi po naročilu.

in v sklopu trgovine v Zagradcu Bife Zagradec.

Vizija in dejavnosti zadruge

Namen zadruge je pospeševati gospodarske koristi svojih članov na podlagi vzajemnosti kompromisnega sodelovanja in upravljanja.

Vizija stiške zadruge je ohraniti nadaljnji razvoj in obstoj zadružništva na tem področju.

Zagotavljati reden odkup in prodajo mleka, živine, krompirja in zelenjave ter redno plačilo.

Nuditi celotno ponudbo kmetijskega repromateriala, programa za vrtičkarje in drugega blaga po konkurenčnih cenah.

Zagotavljati celotno ponudbo prodaje živilskega blaga ter ponudbo lokalnih kmetov.

Nudenje gostinskih uslug.

Svetovanje pri nakupu in uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

Nudenje administrativnih in drugih storitev za svoje člane in druge kmete.

Izvajanje dejavnosti pogodbene pošte.


Vodstvo zadruge in zaposleni se bomo trudili, da bomo delovali za blaginjo članov, delavcev in drugih, ki sodelujejo z nami.

Naša zadruga je članica Zadružne zveze Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Tudi preko teh organizacij si bomo prizadevali za čim večjo korist za svoje člane in druge kooperante, s katerimi sodelujemo.

Prav tako se bomo zavzemali za dobro sodelovanje s sosednjimi zadrugami, društvi s področja kmetijstva, s svetovalno službo in lokalno skupnostjo.


Izjava o varstvu osebnih podatkov

V izjavi o varstvu osebnih podatkov smo natančno opisali, kako obdelujemo vaše podatke. Za vsa morebitna vprašanja, pripombe ali pritožbe nam pišite na uprava@kz-sticna.si. Celotno izjavo o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete TUKAJ

Kmetijska zadruga Stična, uprava

Uprava se nahaja v Ivančni Gorici, na Cesti II. grupe odredov 17, pred železniškim prehodom, nasproti zdravstvenega dom. Prostori uprave KZ Stična so v 2. nadstropju stavbe.

Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 6.00 do 14.00.

Kontakti:
- tajništvo: 01/7887-600
- direktorica: 01/7887-609
- komerciala: 01/7887-617, 7887-606