Kmetijska zadruga Stična

TAJNIŠTVO ZADRUGE
Telefon: 01/ 7887-600 in 01/7887-602
E-naslov: urska.genorio@kz-sticna.si


PREDSEDNIK ZADRUGE
Jože Dremelj
Mobilni telefon: 041/591-540


V.D. DIREKTORJA
Judita Pekolj, univ.dipl.ekon.
Telefon: 01/7887-617, 01/7887-609
Mobilni telefon: 041-549-462
E-naslov: judita.pekolj@kz-sticna.si


VODJA RAČUNOVODSTVA
Cvetka Sinjur
Telefon: 01/7887-604
E-naslov: kz.sticna@siol.net


RAČUNOVODSTVO
Glavna knjiga
Telefon: 01/7887-613
E-naslov: renata.bavdek@kz-sticna.si


KOMERCIALA
Obračun živine, fakturiranje
Telefon: 01/7887-608
E-naslov: milena.kastelic@kz-sticna.si

Pospeševalka prodaje, gostinstvo
Telefon: 01/7887-606
E-naslov: urska.genorio@kz-sticna.si

Pišite nam

 


VODJA TRGOVIN
Judita Pekolj, univ. dipl. ekon.
Telefon: 01/7887-617
Mobilni telefon: 041-549-462
E-naslov: judita.pekolj@kz-sticna.si


VODJA ODKUPA MLEKA, KROMPIRJA IN ZELENJAVE TER SVETOVALKA ZA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA:
Mojca Travnik, ing. agr.
Telefon: 01/7887-608
E-naslov: kmetijstvo@kz-sticna.si


ODKUP ŽIVINE
Martin Ovčar
Mobilni telefon: 041-653-415

Kmetijska zadruga Stična, uprava

Uprava se nahaja v Ivančni Gorici, na Cesti II. grupe odredov 17, pred železniškim prehodom, nasproti zdravstvenega dom. Prostori uprave KZ Stična so v 2. nadstropju stavbe.

Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 6.00 do 14.00.

Kontakti:
- tajništvo: 01/7887-600
- direktorica: 01/7887-609
- komerciala: 01/7887-617, 7887-606