Darilni boni

Ste pogosto v dilemi, kaj podariti svojim bližnjim in prijateljem za rojstni dan ali ob kakšni drugi pomembni priložnosti? Lahko vam pomagamo. Podarite darilni bon. Obdarovanci vam bodo hvaležni, saj si bodo za podarjeni bon lahko na več mestih kupili točno tisto, kar si želijo in potrebujejo.

 

Pravilnik o nakupu bonov in njihovem unovčenju

Darilni boni Kmetijske zadruge Stična (KZ Stična) so na voljo v znesku:

 • 10 EUR
 • 20 EUR
 • 50 EUR

Darilne bone lahko kupite v vseh zadružnih trgovinah, v tajništvu KZ Stična, Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica vsak delovni dan v delovnem času ali z nakazilom na TRR KZ Stična (prodajalec bonov).

 1. člen

Darilni bon je dokument, ki ga družba izda proti plačilu v obliki listine in katerega se skladno s temi pravili, kot plačilo za blago dolžne sprejeti zadružne trgovine:

 • Kmetijsko-vrtni center Ivančna Gorica
 • Železnina Radohova vas
 • Železnina Zagradec
 • Samopostrežna trgovina Rodohova vas
 • Samopostrežna trgovina Muljava
 • Samopostrežna trgovina Zagradec
 1. člen

Darilnega bona ni mogoče uporabiti kot plačilno sredstvo za plačilo bančnih in poštnih storitev.

 1. člen

Obveznost zadružnih trgovin iz darilnega bona nastane, ko kupec darilnega bona plača vrednost darilnega bona. Darilne bone je mogoče kupiti z gotovino ali nakazilom na TRR prodajalca bonov.

Obveznost zadružnih trgovin iz darilnega bona preneha, ko ga zadružna trgovina sprejme kot plačilo za blago ali če bon postane neveljaven.

 1. člen

Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva imetnik bona tako, da bon predloži v izbrani zadružni trgovini kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.

Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, se razlika do polne vrednosti bona v gotovini ne vrača.

Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Darilnega bona ni mogoče zamenjati za denar.

 1. člen

Na darilni bon ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati v nasprotnem primeru je darilni bon neveljaven.

Zadružne trgovine lahko zavrnejo izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovijo, da je darilni bon ponarejen, popisan ali poškodovan do stopnje, da se vsebina bona ne da razbrati.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršni koli povezavi z darilnimi boni, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Ivančna Gorica, 21. marec 2017

Bodi obveščen in prihrani

Vpiši svoje podatke v obrazec in bodi obveščen, prihrani pri nakupih ter postani mojster na vrtu ali njivi.

Izberete lahko več možnosti

Izberete lahko več možnosti